فرم تماس

با ما در ارتباط باشید

در صورت هرگونه پیشنهاد و موارد دیگر پیام خود را از طریق فرم تماس اعلام نمایید
ایمیل :‌ m.yousefieh@semnan.ac.ir , yousefiehm@gmail.com
تلفن :‌ ۲۳۳۱۵۳۰۰۰۰(+۰۰۹۸)

ارسال